donderdag 25 augustus 2016

Afvalvrije scholen

Afval is een groot probleem in de wereld. We leven nu in een wegwerpmaatschappij. Ongeveer de helft van alle producten die geproduceerd worden, is voor eenmalig gebruik en wordt meteen weggegooid. Afval is belastend voor het milieu, de verwerking ervan kost energie en het vervuilt de lucht, het water en de bodem.
Ook op scholen wordt veel afval geproduceerd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jongs af aan leren dat het belangrijk is om afval te scheiden en te voorkomen.
Om scholen te helpen afvalvrij te worden, hebben we een aanpak ontwikkeld: De “Afvalvrije school”!
Uit onze ervaring blijkt dat een school in deze tijd in staat is om restafval te reduceren naar minder dan 10%. En ook dat een school de totale hoeveelheid afval kan reduceren met 50%. Op het moment dat een school lukt om dit haalbare doel te halen, spreken we van afvalvrij.
Onze jeugd heeft de toekomst en vindt duurzaamheid logisch en belangrijk. De meeste leerkrachten zijn enthousiast om bij te dragen aan een betere wereld. Het management van een school is vaak ook blij met de kostenbesparing die afvalvrij met zich mee brengt. De impact is groot want de kinderen inspireren de ouders om ook thuis afvalvrij te worden.
Meld je aan, of kijk voor meer informatie op:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten