maandag 31 oktober 2016

Informatieavond in Harderwijk

De Bibliotheek Harderwijk staat donderdagavond 17 november in het teken van consuminderen, bewuster leven en afval besparen. Er is een informatieavond rondom het thema ‘Van minimalisme tot leven zonder afval’. Gera van den Berg vertelt over haar blog Minimalisme in een gezin. Daarna geeft schrijfster Emily-Jane Lowe een inkijkje in haar leven zonder afval. Tot slot vertelt Sjaak Dreuning namens de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk over het project VANG (Van Afval Naar Grondstof).

Deze informatieve avond, een samenwerking tussen Bibliotheek Noordwest Veluwe en Gera van den Berg, begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Tijdens de pauze en na afloop is er een informatiemarkt met organisaties die iets hebben met het thema van de avond. Ook zijn er onder meer boeken en spullen te koop.

Gera van den Berg (1975), moeder van vijf kinderen, houdt op Facebook de blog Op Orde bij over minimaliseren met een gezin. Daarop geeft zij onder meer tips en advies over consuminderen en opruimen. ORDE is de afkorting voor: Opgeruimd, Regelmaat, Duurzaam/Doen en Eenvoud. Sinds september schrijft ze hierover ook een tweewekelijkse rubriek voor het Nederlands Dagblad. 

Emily-Jane Lowe, moeder van drie kinderen, publiceerde in 2015 haar eerste boek Leven zonder afval. Ze kreeg daardoor landelijke bekenheid. Via haar blog http://levenzonderafval.blogspot.nl/ deelt ze haar levensstijl met anderen die ook willen bijdragen aan een beter en schoner milieu.

VANG
Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn ook preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten. De ambitie is 75 procent afvalscheiding in 2020 en de teruggang van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar. 

Indeling avond

De bijeenkomst is bedoeld om bezoekers te inspireren richting een bewuste levensstijl. Hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk kleiner maken? Welke manier van leven hoort daarbij? Gera van den Berg spreekt om 19.30 uur; om 20.15 uur is er pauze en vanaf 20.45 uur begint Emily-Jane Lowe. Aan het einde van de avond vertelt Sjaak Dreuning namens de gemeenten over het project VANG.

Toegang: gratis

Adres:       

Bibliotheek Harderwijk
Academiestraat 5
3841 ES Harderwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten